Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντικείμενο της εταιρείας είναι έντασης εργασίας, το κεφάλαιο της ΠΡΟΟΨΙΣ είναι οι άνθρωποι της. Επενδύει συνεχώς στη επιμόρφωσή του, στηρίζει, αξιοποιεί και επιβραβεύει τις ιδέες του.

Εφαρμόζοντας ένα σύστημα διοίκησης βασιζόμενο στη δημιουργία πνεύματος ομάδας, και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, παρέχει στους Πελάτες της “αξία” διασφαλίζοντας αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και συνέχεια. Κάθε έργο υλοποιείται από μία ομάδα και κάθε πελάτης εξυπηρετείται και ενσωματώνεται σε μία ομάδα.