Τα έργα της εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και περιλαμβάνουν εκπόνηση μελετών, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων και μη επιχειρησιακών προγραμμάτων, διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 • Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων καθώς και της λειτουργικής και ποιοτικής συνάφειας των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε σχέση με την έως τώρα στρατηγική της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ωρίμανση και διαχείριση έργων στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου –Ιονίων νήσων –Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού για την ομαλή διαχείριση κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στους δήμους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στην υποστήριξη διαδικασιών για την ωρίμανση – υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.
 • Συντονισμός και διαχείριση του έργου της πολιτιστικής παρέμβασης για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα.
 • Δημιουργία, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και συντονισμός του έργου της πολιτιστικής παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δήμο Αιγάλεω για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής και το επιχειρησιακό προγράμμα ΕΣΠΑ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ως προς τη συνολική εξωτερική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης “Εστία, Εργασία, Κοινωνική επανένταξη στην Περιφέρεια Αττικής”.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω ως προς την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, νέας επιχειρηματικότητας και των δράσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
 • Υποστήριξη των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Α.Ε. για το έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης στην περιφερειακή ενότητα κεντρικής Αθήνας, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών που βασίζονται στην πώληση, υποστήριξη και προώθηση των αντικειμένων ταχυμεταφοράς .
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως για την υποστήριξη και επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης προταθέντων έργων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
 • Παροχή υποστήριξης της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος “INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020”,αναφορικά με την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος προκειμένου να διαπιστωθεί η απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός επίτευξης των στόχων και η αποτελεσματικότητα του.
 • Υπηρεσίες συμβούλου στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, για την υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης για τη συνολική αξιολόγηση του έργου “Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά”.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τη χορήγηση των κυτταροαστικών ουσιών και τη φροντίδα των πασχόντων από τους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία.
 • Διεξαγωγή κλινικών φροντιστηρίων με θέμα την βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.
 • Υλοποίηση 200 προγράμματων Αγωγής Υγείας και Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ ‘ τάξης δημοτικού, εκπαιδευτικούς και γονείς σε σχολεία περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση μονάδων υγείας στο Ν. Κυκλάδων.
 • Εκπόνηση μελέτης για την εταιρία “ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.”, που αφορούσε στη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης και εφαρμογή της.
 • Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IVC για τον Οργανισμό Λιμένων Κέρκυρας, με τίτλο έργου “Αειφόρος διαχείριση των Ευρωπαϊκών τοπικών λιμένων”.
 • Εκπόνηση μελέτης για την Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας (ΑΕ –ΑΕΜΥ) που αφορούσε το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Υγείας και περιελάμβανε: α)ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης β)περιγραφή δομών λειτουργίας του Ε.ΔΙ.Π.Υ γ)οδικό χάρτη υλοποίησης της μελέτης.
 • Μελέτη αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων του ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ, η οποία εντασσόταν στη δράση «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ».
 • Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών επιχειρήσεων (1-49 άτομα) εντός της οικονομικής κρίσης, για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας.
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις/δικαιούχους του προγράμματος “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ,που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης”, για την εταιρία “Γ.ΑΜΑΡΑ& ΣΙΑ ΕΕ”.
 • Εκπόνηση μελέτης για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Μελέτη και σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων για την πολιτική προστασία στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής.
 • Εκπόνηση μελέτης με θέμα: ” Καταγραφή και ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Κύπρο”.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

 • Ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας για την επιτάχυνση της υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην παροχή διοικητικών, νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών υγείας.
 • Δράσεις προβολής με στόχο την ευαισθητοποίηση των δυνητικά δικαιούχων φορέων για την οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενουσών οικογενειών για ψυχικά πάσχοντες στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου-Ιονίων νήσων και Πελοποννήσου, για λογαριασμό του συλλόγου για την Ψυχική Υγεία στην Πάτρα (Σ.Ο.Ψ.Υ. Πατρών)
 • Σχεδιασμός marketing και ολοκληρωμένη επικοινωνία, υπηρεσίες δημοσιότητας και διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων για την προβολή και προώθηση στην Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
 • Προβολή, κοινωνική δικτύωση, ενημέρωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας και ευαισθητοποίηση της κοινότητας στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας”.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής παρουσίας και ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία “ΑΝΑΣΑ” και διοργάνωση ημερίδων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με θέμα τις διατροφικές διαταραχές και στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.
 • Δράσεις δημοσιότητας για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μετανοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ασθενών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Παροχή υπηρεσιών προβολής-δημοσιότητας των δομών “Κοινωνικό παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό φαρμακείο” του Δήμου Περιστερίου.
 • Δράσεις προβολής & δημοσιότητας σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Αιγάλεω i) Q-SER: κατάρτιση υπαλλήλων με σκοπό την απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση μεταναστών και προσφύγων, ii) 5G ESSENCE: εγκατάσταση πιλοτικής πλατφόρμας 5G σε δημοτικά γήπεδα και στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω, iii) BIOAΠΟΒΛΗΤΑ: δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • Διοργάνωση του 16ου Πανελλήνιου Επαγγελματικού & Επιστημονικού Συνεδρίου ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο Καρπενήσι.
 • Διοργάνωση του 9ου Πανελλήνιου και 8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στην Καλαμάτα.
 • Διοργάνωση ημερίδων εργασίας για λογαριασμό του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) και έκθεση περιπτέρων, στους δήμους Περιστερίου, Θεσσαλονίκης και Καλλιθέας Αττικής στο πλαίσιο της δράσης «Youth Guarantee (Three steps to finding a job)».
 • Οργάνωση και διαχείριση λειτουργιών του 11ου Πανελληνίου και 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου στη Ζάκυνθο.
 • Διοργάνωση και διαχείριση του 14ου Πανελλήνιου συνεδρίου Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, στην Αθήνα.
 • Διοργάνωση διήμερης εκλογοαπολογιστικής συνάντησης του Ευρωπαϊκού συλλόγου Μαιών-Μαιευτών ( General Meeting of European Midwives Association) στην Αθήνα.
 • Διοργάνωση διημερούς συνάντησης στην Αθήνα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O.), με τη συμμετοχή 80 κρατών-μελών του.