Η ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2009 από έμπειρα στελέχη με μεγάλη επαγγελματική εξειδίκευση και σταδιοδρομία με στόχο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Καθιερώθηκε σύντομα στο χώρο των συμβούλων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το 2015 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό με την δημιουργία του συνεδριακού της τμήματος αναλαμβάνοντας την διοργάνωση πανελλήνιων και πανευρωπαϊκών συνεδρίων. Από τότε μέχρι και σήμερα, η εταιρεία εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία.

 

Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Περιστέρι της Αττικής.

 

Εκτός του μόνιμου προσωπικού της έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών το οποίο την καθιστά ικανή να παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό με εστίαση στις χώρες της ΕΕ.

 

Δραστηριοποιούμενη στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας οι υπηρεσίες της ομαδοποιούνται ως εξής:

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
  • Παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας
  • Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων

 

Η χρηματοδότηση της οικονομίας επί σειρά ετών από τα ταμεία της ΕΕ μέσω των διαφόρων κοινοτικών πλαισίων στήριξης, οδήγησε την εταιρεία στην ανάληψη πλήθους έργων, συγχρηματοδοτούμενων και μη, με αποτέλεσμα τη απόκτηση συσσωρευμένης γνώσης.

 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009 για την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της. Είναι μέλος του ΕΟΤ και της HATTA.