11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνεδρίο, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένωσης νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 – 6 Μαΐου 2018.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.