Αφισα 14ο Πανελληνιο Συνέδριο Μαιών Μαιευτων

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών αποτελεί την κορυφαία ανά τριετία εκδήλωση για το επάγγελμα, μια εκδήλωση θεσμός, καθώς αποτελεί σημαντική ευκαιρία τόσο για μαίες/μαιευτές  , αλλά και για τους φοιτητές, να συμμετάσχουν ενεργά στις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και να συμβάλλουν στα δρώμενα της επιστήμης.