Οργάνωση Εκδηλώσεων

 • Διαμόρφωση Κεντρικής Δημιουργικής Ιδέας
 • Διαχείριση & Συντονισμός Project
 • Έρευνα και επιλογή του Κατάλληλου Χώρου
 • Σχεδιασμό Ενημερωτικής Καμπάνιας
 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Ιστοσελίδας
 • Επιμέλεια & Παραγωγή Έντυπου & Ηλεκτρονικού Υλικού Προβολής & Προώθησης της Εκδήλωσης (Συνεδριακό Υλικό, τιμητικές πλακέτες, βραβεία, αναμνηστικά δώρα ομιλητών, κ.α.)
 • Σχεδιασμός Χορηγικού Πακέτου, Εύρεση και Διαχείριση Χορηγιών
 • Λειτουργία εκθεσιακού χώρου και ενοικίαση εκθεσιακών περιπτέρων
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών Έγκρισης Επιστημονικής Εκδήλωσης από Αρμόδιους Φορείς (Ε.Ο.Φ, Σ.Φ.Ε.Ε, Αιγίδα Υπουργείου Υγείας, κ.α.)
 • Εφαρμογή Συστήματος Barcode για την Καταμέτρηση των παρουσιών & ωρών παρακολούθησης
 • Γραμματειακή Υποστήριξη πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση
 • Διαχείριση εγγραφών και επιστημονικών θεμάτων της εκδήλωσης
 • Ανάληψη επικοινωνίας με Διοργανωτές – Χορηγούς και Εκθέτες – Ομιλητές – Φορείς – Κοινό
 • Παροχή τουριστικών υπηρεσιών (Κρατήσεις Δωματίων, Αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, VIP Transfers, Bus Transfers, κ.α.)
 • Διοργάνωση Δείπνων, Θεματικών Κοινωνικών Εκδηλώσεων & Παράλληλων Δραστηριοτήτων
 • Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου (Press Conference)
 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου & αποστολή ενημερωτικών newsletter
 • Επιμέλεια & Εξασφάλιση Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού (e posters, οθόνες ανακοινώσεων, κ.α)
 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Φωτογράφιση και Βιντεοσκόπηση
 • Αποθήκευση & Διανομή Εμπορευμάτων (Logistics)
 • Οικονομική Διαχείριση & Απολογισμός της Εκδήλωσης