Προβολή-Επικοινωνία

 

 • Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Name, Logo)
 • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Communication Plan)
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων, Ηλεκτρονικών Πυλών Πληροφόρησης & Web / Mobile Εφαρμογών Διαφήμισης, Προβολής & Ενημέρωσης
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Ε-shop) & Συστημάτων Κρατήσεων (Βooking) Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Διαφημιστικής & Διαδικτυακής Καμπάνιας (Internet Marketing & Mobile Marketing)
 • Σχεδιασμός & Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού σε Έντυπη & Ηλεκτρονική Μορφή (Folder, Λογότυπο, Έντυπα, Αφίσες, Banners, Προσκλήσεις κ.α.)
 • Ενέργειες Διάχυσης στα Μ.Μ.Ε.
 • Διαχείριση Newsletter & Email Campaign
 • Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου (Press Conference)
 • Σχεδιασμός & Καταχώρηση Δελτίων Τύπου
 • Σχεδιασμός Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Μηνυμάτων
 • Προβολή & Ενημέρωση με Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)