Η ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό της, προσφέροντας ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Στα στελέχη μας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε εξειδικευμένα και καινοτόμα έργα, βοηθώντας την επαγγελματική τους ανέλιξη και δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν μία δημιουργική σταδιοδρομία.

 

Αν ενδιαφέρεστε για μία καριέρα στο χώρο των συμβούλων, των μελετών ή των επιχορηγήσεων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας για να ληφθεί υπόψη όταν προκύψουν ανάγκες είτε για μόνιμο προσωπικό, είτε για εξωτερική συνεργασία.

""
1
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Βιογραφικο
Μεταφόρτωση
Προσωπικά Δεδομένα
Previous
Next